Potrzebne

Zgodnie z nowymi przepisami, od dnia 19.01.2013 r., aby zapisać się na kurs prawa jazdy w OSK trzeba posiadać numer  identyfikacyjny PROFIL KANDYDATA na KIEROWCĘ. W tym celu należy udać się do  Wydziału Komunikacji, zgodnie z miejscem stałego zameldowania, np.:

mieszkańcy Rzeszowa:
Urząd Miasta Wydział Komunikacji
Rzeszów, ul. Ofiar Getta 7, pok. 14

mieszkańcy powiatu rzeszowskiego:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pok. 403

Dokumenty potrzebne do wyrobienia PROFILU KANDYDATA na KIEROWCĘ:

  • wypełniony WNIOSEK o wydanie prawa jazdy (można otrzymać w urzędzie lub OSK),
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych,
  • 1 kolorowa fotografia, 
  • zgoda rodziców (dla osób niepełnoletnich),
  • dokument tożsamości do wglądu.

Po otrzymaniu numeru Profilu Kandydata na Kierowcę udajemy się do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców.

Pobierz podanie na kurs

Podanie na kurs